Suối nguồn tình thương

TIỄN MỘT LINH HÀI...

12/08/2017 08:26

Con trả xong rồi phận người mong manh Con vô tội nên Phât Di Đà sẽ dẫn lối Kinh Bát Nhã chiều nay tụng vội Cầu cho con thoát khỏi kiếp Luân hồi

Chùa Phước Quang

LƯU DẤU ĐẠO THIÊNG

16/05/2017 01:43

“Nửa thế kỷ hơn Chùa sáng lập Phước Quang sừng sững giữa trời Nam Thăng trầm vẫn sáng tình dân tộc Thế thế quang vinh ánh đạo vàng!”

Tủ Sách

Câu truyện Bức tường rào

09/05/2017 03:34

Bậc trí luôn nhìn thấy cái tâm của người tạo phước, thấy được lợi ích những gì mà họ đã làm cho Tam Bảo !

Video nổi bật

Album tổng hợp