Tôn Giáo

Sơ Đồ Bài Trí Bàn Thờ Gia Tiên Chuẩn Phong Thủy & Phong Tục

26/06/2022 18:34 22

Trong tất cả các gia đình tại Việt Nam, bàn thờ gia tiên đặc biệt có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cực kỳ linh thiêng. Chính vì vậy mà bố cục bài trí và sắp xếp bàn thờ gia tiên cần tuân thủ theo đúng nguyên tắc riêng chứ không được tùy tiện […]

Bài Vị Là Gì? Cách Đặt Bài Vị Trên Bàn Thờ Gia Tiên

22/06/2022 16:47 41

Bên cạnh những vật phẩm như bát hương, đôi hạc, mâm bồng, đỉnh thờ, lọ hoa hay ngai chén thì bài vị cũng chính là một trong những đồ vật quan trọng mà chúng ta thường thấy trên bàn thờ. Đặc biệt, bài vị xuất hiện nhiều nhất trong các nhà thờ Tổ, nhà thờ […]

Tổng Hợp Những Bài Văn Tác Bạch Đầy Đủ Chi Tiết Nhất

14/06/2022 18:55 1067

VĂN TÁC BẠCH CẦU SIÊU CHO CHA Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Trên Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Hôm nay gia đình chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch (1 lạy quỳ) ·Nam Mô A Di Đà Phật Ngưỡng […]