Tin tức khác
#
Đoàn Từ Thiện Chùa Phước Quang Kết Hợp Với Hội Từ Thiện "Thiện Tâm" (USA)& Nhóm Suối Ngọc (AUS) "Mổ Mắt Cho Người Mù Nghèo" Nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu
03/11/2013 04:24
Ngày 24-07-2009, tại bện viện Đa Khoa Huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, chùa Phước Quang đã trân trọng tổ chức buổi lễ tài trợ "Chương Trình Mổ Mắt Cho Bệnh Nhân Nghèo" thuộc vùng nông thôn Tam Bình.