Tin tức khác
#
"Tình dữ vô tình"
23/07/2013 03:48
Chùa có bốn con chó và một con mèo mù. Mỗi con xuất thân mỗi khác, cũng không ai cần truy tìm nguồn gốc; “cửa chùa rộng mở”, sự hiện diện của chúng sinh[...]
#
Ba điều giá trị (powerpoint)
23/07/2013 03:48
"Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó... Dễ là khi tha thứ cho ai đó, nhưng khó là làm cho người khác tha thứ cho mình... Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó làm cho[...]
#
Cảm Tác Chuyến Hoằng Pháp Hải Phòng
23/07/2013 03:48
Bốn phương tề tựu về đây. Hải phòng hương pháp tỏa bay ngút ngàn. Ban hoàng pháp trung ương toàn lực. Dốc đạo tâm,đuốc tuệ trao truyền. Tăng, Ni, Cư sĩ mọi miền. Quyết noi theo dấu đạo hiền Như Lai. Tâm nguyện Bồ Tát cứu đời. Trí tuệ bát nhã trao[...]