Tin tức khác
#
CHUYẾN HÀNH HƯƠNG VỀ NGUỒN.
23/07/2013 03:51
  Nguyện cầu chư Phật chứng minh Món quà mang nặng ân tình tri âm Vô ưu nở giữa từ tâm Người là hoa đất trăm năm không tàn.
#
Thông Cáo Báo Chí về Trung Tâm CNVPG "SUỐI NGUỒN TÌNH THƯƠNG"
23/07/2013 03:51
"Những trái tim khao khát yêu thương. Tình nhân ái bao trùm biển cả!"
#
CHÙM ẢNH HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN MÙA TỰU TRƯỜNG
23/07/2013 03:51
Nắng thu nhẹ bước hành trình. Cùng em cắp sách đến trường mùa vui. Vở thơm ấy nở điểm mười. Thắp bao hy vọng cho đời mai sau.
#
BAO GIỜ TRẢ HẾT?!
23/07/2013 03:50
 Ôi thương số phận kiếp người. Một nhân tác nghiệp, nhận mười quả đau. Kinh hoàng, ngơ ngác nhìn nhau. Còn đâu cuộc sống tươi màu yêu thương. Sóng[...]
#
XÓT THƯƠNG KHÚC RUỘT MIỀN TRUNG
23/07/2013 03:49
Tình người cao quý biết bao Ngàn xưa truyền thống “Bí Bầu” hằng thương. Phước Quang xa tận Tây Nam Xót xa như chính thân mình nhuốm đau Nguyện cầu bão táp qua mau Chung tay khỏa lấp cơ cầu thương đau. Xót xa đồng cảm trọn tâm nguyện[...]
#
Diễn văn khai mạc nhân lễ tổng kết Phật sự và liên hoan cuối năm 2009
23/07/2013 03:49
Đức hy sinh, hạnh nguyện độ sanh của Từ phụ Thích Ca luôn là ánh đuốc soi đường, là tấm gương sáng cho hậu thế. Tăng chúng Phước Quang trên bước đường noi dấu Thế Tôn nguyện đem hết trí thiển, lực mọn của mình, mang tình thương, lợi lạc đến cho quần[...]
#
YÊU LẤY TRÁI ĐẤT NÀY...!!!
23/07/2013 03:48
Yêu trái đất yêu thiên nhiên                                 Như con yêu mẹ, gắn liền máu[...]