Tin tức khác
#
Con Dấu CNV PG "Suối nguồn tình thương" Tỉnh Vĩnh Long
03/11/2013 03:24
"Suối Nguồn Tình Thương viện mồ côi. Phước Quang mở rộng tấm lòng từ. Dựng xây mái ấm đầy nhân ái. Giúp cuộc đời em bớt lạc loài...." ( Trích trong tập thơ "Con Đường Tôi Đi"-Thích Phước Ngọc- NXB Tổng Hợp TP. HCM).
#
Ý Kiến Của BTS PG Tỉnh Hội PG Vĩnh Long
04/02/2016 10:41
BTS Tỉnh Hội ra công văn chấp thuận v/v Thành Lập Cô Nhi Viện "Suối Nguồn Tình Thương"