Tin tức khác
#
Ý VỊ MÙA XUÂN
03/11/2013 03:32
......Do vậy chỗ cao thượng của con người chính là lòng từ bi vô hạn để sưởi ấm tâm hồn và mang lại hạnh phúc cho nhau không kể màu da, tôn giáo hay chủng tộc xứ sở.
#
Logo Chùa Phước Quang- CNV PG Suối Nguồn Tình Thương
03/11/2013 04:25
"Ngày nào côi cút không nhà. Giờ đây tình mẹ nghĩa cha tràn đầy. Ấm êm vui sống quanh đây. SUỐI NGUỒN hạnh phúc, tràn đầy TÌNH THƯƠNG" (Trích trong tập thơ "Con Đường Tôi Đi" - Tác giả Thích Phước Ngọc)
#
Con Dấu CNV PG "Suối nguồn tình thương" Tỉnh Vĩnh Long
03/11/2013 03:24
"Suối Nguồn Tình Thương viện mồ côi. Phước Quang mở rộng tấm lòng từ. Dựng xây mái ấm đầy nhân ái. Giúp cuộc đời em bớt lạc loài...." ( Trích trong tập thơ "Con Đường Tôi Đi"-Thích Phước Ngọc- NXB Tổng Hợp TP. HCM).
#
Ý Kiến Của BTS PG Tỉnh Hội PG Vĩnh Long
04/02/2016 10:41
BTS Tỉnh Hội ra công văn chấp thuận v/v Thành Lập Cô Nhi Viện "Suối Nguồn Tình Thương"