Sách hay & Audio book

Đường Xưa Mây Trắng - Chương 3: Mớ cỏ Kusa

07/11/2013 05:48

Nó thấy ấm áp trong lòng. Trời đầu mùa Hạ, cỏ Kusa còn non và lưỡi liềm của Svastika còn sắt nên cắt rất ngọt. Chẳng mấy chốc mà Svastika đã cắt được đầy một ôm lớn. Svastika lùa trâu về. Sông Neranjara có một khúc rất cạn gần đó, Svastika cho trâu lội qua khúc ấy.

Đường Xưa Mây Trắng - Chương 2: Nghệ Thuật Chăn Trâu

07/11/2013 04:30

Một vị khất sĩ giỏi cũng phải làm tương tự như một em bé chăn trâu. Nếu em bé chăn trâu biết nhận ra được trâu của mình, thì người xuất gia cũng phải biết nhận ra được những yếu tố tạo nên sắc thân của mình.

Đường Xưa Mây Trắng - Chương 1: Đi Để Mà Đi

06/11/2013 12:55

Vừa bước ra khỏi tu viện, Svastika thấy ngay rằng đi hóa trai là một phương thức hành đạo. Lập tức chú trở về theo dõi hơi thở. Chú bước từng bước đoan nghiêm, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. ...

Video nổi bật

Album tổng hợp