#
Bước qua nỗi sợ
23/07/2013 03:48
Nỗi sợ thường xuất hiện khi bạn không chấp nhận một sự thật nào đó hoặc khi bạn phạm phải những nguyên tắc sống nào đó đã được mặc định (thường đi kèm với những hình phạt nếu làm[...]
#
Bông Hồng Cài Áo
23/07/2013 03:48
Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không "lớn"[...]
#
Chung một niềm đau
23/07/2013 03:48
Xin chắp tay nguyện cầu cho hương linh những người đã nằm xuống được siêu thoát, cho những bệnh nhân được hòan tòan bình phục, cho những người thân của họ bớt đau buồn và cho những thế lực vô minh sớm tỉnh ngộ để đem lại hoà bình an lạc cho nhân[...]
#
Thất bại
23/07/2013 03:48
Ai trong chúng ta cũng đều sợ thất bại, vì thất bại có thể làm hao tổn tài sản, năng lực và cả niềm tin hy vọng nữa. Nói chung sự thất bại nào cũng mang lại cảm giác xấu[...]
#
Hướng đi cho một sứ giả Như Lai trong giai đoạn mới
23/07/2013 03:48
Đạo Phật tồn tại trên thế gian cách đây hơn 2.500 năm. Ngoài nền tảng giáo lý vượt thời gian và không gian, thích ứng với cuộc sống con người trong giai đoạn mới thì yếu tố để hình thành nên phẩm chất đạo đức con người chính là sự góp phần bằng Đạo[...]
#
Không hơn gì nhau câu nói
23/07/2013 03:48
Theo đúng tinh thần nhà Phật, hòn đất ném đi không việc gì hòn chì phải ném lại. Kể ra đã nhiều phần theo được tinh thần này. Chỉ còn một phần nhỏ chưa theo được,[...]
<<  13 4 5 6 7 8 9 10 11
  >>