Phật học và đời sống

Tại Sao 108 Hạt Chuỗi?

23/07/2013 03:55

Phật giáo nhìn vào vũ trụ nhân sinh, không phải là duy vật, không phải duy tâm, cũng không phải là duy thần. Mà, Phật giáo nhìn vào sự hình thành của con người ở ba trạng thái kết hợp nhau là tâm, sinh và vật lý. Hay nói bằng danh từ Phật học là sự duyên hợp của ngũ uẩn, tứ đại; hoặc căn, trần và thức.

Giải thích ý nghĩa quan trọng về sự vãng sanh của công hạnh niệm Phật

23/07/2013 03:55

rong đời này, nếu chúng ta ra khỏi căn nhà sanh tử thì sẽ vĩnh viễn cắt đứt tận gốc rễ luân hồi. Tuy có người nói rằng: Tất cả kinh luận đều là kinh giáo của đức Phật thuyết, cho nên tu hành theo các kinh Đại thừa như là Pháp Hoa, Niết Bàn... thì việc thành Phật đâu khó khăn gì?

Ăn chay & vấn đề ăn trứng

23/07/2013 03:55

Hiện nay có rất nhiều người trên thế giới thực hành ăn chay. Có người ăn chay trường, có người ăn chay kỳ, có người ăn chay tùy thích… và họ ăn chay cũng vì nhiều mục đích khác nhau như tôn giáo, đạo đức, khấn [...]

Những người giàu bất an…

14/12/2013 11:36

Cái mới nào cũng rất cần niềm tin nơi mỗi chúng ta. Và để có được niềm tin ấy, điều đầu tiên mà mỗi doanh nhân phải làm, không gì khác hơn là hoàn thiện “tín tài”.

Tinh thần giáng đản

23/07/2013 03:55

 Trong lịch sử loài người có hơn một minh chứng hùng hồn về khả tính của con người có thể xả ly, có thể vượt qua, có thể quăng bỏ một cách dứt khoát để trở nên sáng lạn, chói lòa. Nhân cách ấy đã[...]

Thiện Tri Thức

23/07/2013 03:55

 

Thời mạt pháp, pháp có mạt ?

23/07/2013 03:55

Trong sáu nẻo luân hồi, nếu không tinh tấn tu luyện chắc hẳn con người còn phải ghé vào trong các kiếp kế tiếp. Phật thấy được quá khứ vị lai, thấy được tương lai của Pháp mình đã giảng sẽ còn lại những gì tại cõi trần.[...]

Ý nghĩa chính chư Phật an lập tịnh độ

23/07/2013 03:55

Nếu không có tịnh độ chư Phật an lập ra, làm nơi y quy cho Bồ tát đã phát tâm đại thừa, lỡ  thoát lúc nào, thì bao nhiêu công đức tu bố thí, trí giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ bị phí mất vô ích. Vì vậy Bồ tát phải lấy tịnh độ làm nơi nghỉ ngơi, mới không đến nỗi thoái mất tâm đại thừa, tâm Bồ[...]

Thánh quả Thanh Văn trong mắt Kim Cang Bát-nhã

23/07/2013 03:55

 Do quán chiếu mà thấy rõ sự thật về khổ, về vô thường, về duyên khởi vô tự tính và vô ngã của vạn hữu trong từng sát na sinh diệt của hiện tiền mà hành giả buông bỏ những nhận thức sai lầm về tự ngã

Nghệ thuật giao tiếp trong kinh điển Phật Giáo

23/07/2013 03:55

  Chính phải đàm đạo mới biết được trí tuệ của một người, và phải trong một thời gian dài không thể khác được (1). Sự khẳng định của câu kinh vừa nêu đã đồng thời cho thấy, quá trình trao đổi thông tin giữa người với người[...]

Trí tuệ ở ghế bên cạnh

23/07/2013 03:55

 Đối với mọi người, đời sống là một cuộc phấn đấu. Buồn phiền dường như vô tận, nhưng vẫn có chỗ cho bình an. Lòng từ có thể là một phương thuốc, còn chuỗi tương quan vô tận và phức tạp của nhân với quả để đưa đến sự hiển lộ của một biến cố[...]

Những điều kiện hạnh phúc

23/07/2013 03:55

Sống giữa đời, ai cũng mưu cầu một vài niềm hạnh phúc. Hạnh phúc được xem như là mục tiêu thiết yếu nhất mà loài người nói riêng và vạn loài tồn sinh khác nói chung hướng đến tìm cầu. Hễ nghe đến hai chữ hạnh phúc, tâm trí mình lập tức khởi lên niềm vui thích, dù đó là hạnh phúc to lớn hay nhỏ nhoi.

Vài đặc điểm của Phật giáo

23/07/2013 03:55

Phật giáo như ánh sáng mặt trời mà nhìn ánh sáng ấy, chúng ta chỉ có cặp mắt nhỏ hẹp. Tuy nhiên, một là tất cả, chúng ta có thể căn cứ một vài điều sau đây mà biết tất cả đặc điểm của Phật giáo.

Quan niệm về hiếu theo Lục độ tập kinh

23/07/2013 03:55

Lục độ tập kinh là một trong những bản kinh cổ xưa nhất được lưu hành trên đất nước ta - hình thành vào khoảng thời Hai Bà Trưng. Bởi soạn tập mà thành, do đó Lục độ tập kinh được xem là ngoại kinh (extra-canonical); truyền bản hiện nay gồm 8 quyển, 91 truyện, đa phần có nguồn gốc từ dòng văn học bản duyên Pali và[...]

Vọng tưởng luân hồi

23/07/2013 03:55

 Một vọng tưởng căn bản vốn dĩ ở tâm điểm của mối quan hệ giữa cá nhân người giảng dạy giáo lý và chính Quả Phật. Bài giảng mà vị nào đấy trình bày không phải của chính người đó. Nó là giáo[...]

Nối Vòng Tay Lớn

23/07/2013 03:55

 Chúng ta luôn đề cao và tôn vinh tình yêu, vẫn thường dành những từ ngữ đẹp nhất để ca ngợi nó. Ấy vậy mà dường như càng ngày, thế giới này càng vắng bóng tình yêu thương của con người dành cho nhau. Thế gian còn quá ít những vòng tay yêu thương mở ra cho mọi người

Đời thay đổi khi tâm ta thay đổi

23/07/2013 03:55

Kể từ thế kỷ 20, nhiều khái niệm và lý thuyết đã được phát biểu hoàn toàn mới, trong đó vai trò của Ý thức trở thành một luận điểm then chốt. Người ta thấy không thể rạch ròi tách rời Ý thức con người ra khỏi thực tại vật lý được.

Một vài suy nghĩ về luật nghiệp báo

23/07/2013 03:55

 Xã hội nếu có nhiều người tin hiểu luật nghiệp báo thì xã hội sẽ có được nhiều tiếng cười, nhiều niềm vui hơn và nếu ai ai cũng tin hiểu luật nghiệp báo thì cuộc đời này đầy ắp tiếng cười, đầy ắp niềm vui. Bóng tối nham hiểm, độc[...]

Cầu Trời có được gì đâu ?

23/07/2013 03:55

Trời ơi, tại sao tôi khổ quá vậy nè? Tôi ăn hiền ở lành, tôi cầu xin van vái hoài, tại sao trời không giúp đỡ gì hết? Còn cái bà hàng xóm gian ác, chưa bao giờ cầu xin gì cả, mà trời lại giúp bà ta được buôn may bán đắt, gia đình hạnh phúc, con cái đỗ đạt? Tại sao lại có chuyện bất công quá vậy, hả trời?

Hiểu Phật, tin Phật, hành theo Phật qua cái nhìn từ hạnh bố thí, cúng dường

23/07/2013 03:55

Bố thí là một trong những hạnh nguyện cao đẹp mà người học Phật trên con đường giải thoát cần thể nghiệm.Tuy nhiên, bố thí như thế nào là đúng pháp, để người cần bố thí nhận được sự bố thí, còn những người ỷ lại, dựa dẫm[...]

<<  12 3 4 5 6 7 8 9 1018  >>

Video nổi bật

Album tổng hợp