Kiến thức Phật Học

Chữ "Không" trong bài Kinh Bát Nhã

23/07/2013 03:56

 Người tu chấp có, không thể tột được lý đạo. Nhưng dù chấp có nhiều như núi Tu Di vẫn không tai hại như chấp không bằng hạt cải. Đó là tai họa lớn. Vì vậy người xưa hay nhắc nhở chúng ta đừng nên chấp không, thế mà[...]

Lòng từ vô lượng

23/07/2013 03:55

 Làm sao chúng ta có thể yêu thương được một người nào đó? Cần có điều gì để tình thương phát khởi trong tâm ta? Tôi không muốn nói về thứ tình thương mà chúng ta vướng mắc vào khi chúng[...]

Đạt tới phúc lạc là đạt tới niết bàn

23/07/2013 03:55

Phúc lạc là không phụ thuộc, là không tách rời; nó là chính bản thể bạn, nó là chính bản tính của bạn. Đạt tới nó là đạt tới Thượng đế, tới niết bàn.

Tại Sao 108 Hạt Chuỗi?

23/07/2013 03:55

Phật giáo nhìn vào vũ trụ nhân sinh, không phải là duy vật, không phải duy tâm, cũng không phải là duy thần. Mà, Phật giáo nhìn vào sự hình thành của con người ở ba trạng thái kết hợp nhau là tâm, sinh và vật lý. Hay nói bằng danh từ Phật học là sự duyên hợp của ngũ uẩn, tứ đại; hoặc căn, trần và thức.

Giải thích ý nghĩa quan trọng về sự vãng sanh của công hạnh niệm Phật

23/07/2013 03:55

rong đời này, nếu chúng ta ra khỏi căn nhà sanh tử thì sẽ vĩnh viễn cắt đứt tận gốc rễ luân hồi. Tuy có người nói rằng: Tất cả kinh luận đều là kinh giáo của đức Phật thuyết, cho nên tu hành theo các kinh Đại thừa như là Pháp Hoa, Niết Bàn... thì việc thành Phật đâu khó khăn gì?

Tinh thần giáng đản

23/07/2013 03:55

 Trong lịch sử loài người có hơn một minh chứng hùng hồn về khả tính của con người có thể xả ly, có thể vượt qua, có thể quăng bỏ một cách dứt khoát để trở nên sáng lạn, chói lòa. Nhân cách ấy đã[...]

Thời mạt pháp, pháp có mạt ?

23/07/2013 03:55

Trong sáu nẻo luân hồi, nếu không tinh tấn tu luyện chắc hẳn con người còn phải ghé vào trong các kiếp kế tiếp. Phật thấy được quá khứ vị lai, thấy được tương lai của Pháp mình đã giảng sẽ còn lại những gì tại cõi trần.[...]

Ý nghĩa chính chư Phật an lập tịnh độ

23/07/2013 03:55

Nếu không có tịnh độ chư Phật an lập ra, làm nơi y quy cho Bồ tát đã phát tâm đại thừa, lỡ  thoát lúc nào, thì bao nhiêu công đức tu bố thí, trí giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ bị phí mất vô ích. Vì vậy Bồ tát phải lấy tịnh độ làm nơi nghỉ ngơi, mới không đến nỗi thoái mất tâm đại thừa, tâm Bồ[...]

Thánh quả Thanh Văn trong mắt Kim Cang Bát-nhã

23/07/2013 03:55

 Do quán chiếu mà thấy rõ sự thật về khổ, về vô thường, về duyên khởi vô tự tính và vô ngã của vạn hữu trong từng sát na sinh diệt của hiện tiền mà hành giả buông bỏ những nhận thức sai lầm về tự ngã

Vài đặc điểm của Phật giáo

23/07/2013 03:55

Phật giáo như ánh sáng mặt trời mà nhìn ánh sáng ấy, chúng ta chỉ có cặp mắt nhỏ hẹp. Tuy nhiên, một là tất cả, chúng ta có thể căn cứ một vài điều sau đây mà biết tất cả đặc điểm của Phật giáo.

Quan niệm về hiếu theo Lục độ tập kinh

23/07/2013 03:55

Lục độ tập kinh là một trong những bản kinh cổ xưa nhất được lưu hành trên đất nước ta - hình thành vào khoảng thời Hai Bà Trưng. Bởi soạn tập mà thành, do đó Lục độ tập kinh được xem là ngoại kinh (extra-canonical); truyền bản hiện nay gồm 8 quyển, 91 truyện, đa phần có nguồn gốc từ dòng văn học bản duyên Pali và[...]

Vọng tưởng luân hồi

23/07/2013 03:55

 Một vọng tưởng căn bản vốn dĩ ở tâm điểm của mối quan hệ giữa cá nhân người giảng dạy giáo lý và chính Quả Phật. Bài giảng mà vị nào đấy trình bày không phải của chính người đó. Nó là giáo[...]

Một vài suy nghĩ về luật nghiệp báo

23/07/2013 03:55

 Xã hội nếu có nhiều người tin hiểu luật nghiệp báo thì xã hội sẽ có được nhiều tiếng cười, nhiều niềm vui hơn và nếu ai ai cũng tin hiểu luật nghiệp báo thì cuộc đời này đầy ắp tiếng cười, đầy ắp niềm vui. Bóng tối nham hiểm, độc[...]

Cầu Trời có được gì đâu ?

23/07/2013 03:55

Trời ơi, tại sao tôi khổ quá vậy nè? Tôi ăn hiền ở lành, tôi cầu xin van vái hoài, tại sao trời không giúp đỡ gì hết? Còn cái bà hàng xóm gian ác, chưa bao giờ cầu xin gì cả, mà trời lại giúp bà ta được buôn may bán đắt, gia đình hạnh phúc, con cái đỗ đạt? Tại sao lại có chuyện bất công quá vậy, hả trời?

Sự tích Rằm Tháng Bảy & xuất xứ hai tiếng Vu Lan

23/07/2013 03:55

 Rằm tháng 7 Âm lịch hàng năm là ngày xá tội vong nhân, dân gian gọi một cách nôm na là ngày cúng cô hồn. Nhưng đây cũng còn là ngày báo hiếu mà giới tăng ni Phật tử gọi là[...]

Bức Tranh Nhân Quả

23/07/2013 03:55

  “Muốn biết nhân đời trước Xem hưởng quả đời này Muốn biết quả tương lai Xét nhân gieo hiện tại Người mà tâm chân chánh Mọi người hướng thiện theo Việc làm hợp lý lẽ Khắp nơi được an vui Người mà hư tâm tà Tham[...]

Nếp sống đạo đức của người Phật tử trong kinh Giáo thọ Thi Ca La Việt

23/07/2013 03:55

Thiết nghĩ là người Phật tử hay không phải Phật tử chúng ta phải cấp thời triệt tiêu những lối sống buông trôi ấy để đem lại thái bình, an lạc, hạnh phúc cho quê hương xứ sở. Thế nên, hôm nay chúng tôi trân trọng giới[...]

Cõi vô hình

23/07/2013 03:55

  Cõi âm là đối tượng nghiên cứu của tôi nên tôi có thể trình bày một vài dữ kiện để các ông suy nghiệm như một bằng chứng. Chuyện xảy ra đã bắt đầu xảy ra, theo thời gian các ông sẽ thấy.

Bốn bánh xe tinh tiến

23/07/2013 03:55

 Đức Di Lặc đã giải thích một số phương pháp chủ yếu dành cho sự tinh tiến trên con đường hướng tới tỉnh giác. Những phương pháp này được biết như là bốn bánh xe, bởi vì các bánh xe có thể đưa chúng ta từ[...]

<<  1 2 3 4 5 6 7  >>

Video nổi bật

Album tổng hợp