#
Đoàn Từ Thiện Chùa Phước Quang Kết Hợp Với Hội Từ Thiện "Thiện Tâm" (USA)& Nhóm Suối Ngọc (AUS) "Mổ Mắt Cho Người Mù Nghèo" Nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu
03/11/2013 04:24
Ngày 24-07-2009, tại bện viện Đa Khoa Huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, chùa Phước Quang đã trân trọng tổ chức buổi lễ tài trợ "Chương Trình Mổ Mắt Cho Bệnh Nhân Nghèo" thuộc vùng nông thôn Tam Bình.
#
Hoằng Pháp Qua Con Đường Từ Thiện Trong Xu Hướng Phật Giáo Hiện Đại
03/11/2013 06:07
Nếu biết rằng trên thế giới mỗi ngày. Có trên bốn vạn trẻ lìa đời. Uống ăn không đủ suy dinh dưỡng. Thì hỏi làm sao ta an vui !!!???
#
Bố thí là sự tu tập
03/11/2013 06:06
Trên con đường tu tập, bố thí là một phương pháp thực tập rất nhiệm mầu. Ta hãy kinh nghiệm trực tiếp từ hai hành động của mình: ban cho và nắm giữ lại, cái nào sẽ mang đến cho ta khổ đau và cái nào sẽ mang lại cho ta nhiều hạnh phúc hơn?....
<<  12 3 4 5 6 7 8 9 10
  >>