THẾ THÁI NHÂN TÌNH

09/07/2016 07:00

 THẾ THÁI NHÂN TÌNH 

(TK.Thích Phước Ngọc)
 
Dẫu biết rõ đời là bể khổ 
Pháp trầm luân vô số vô biên
Thế thời vẫn loạn triền miên
Ngẫm thương kiếp vô minh trần thế.

                 Chút lợi danh, tính toan mưu kế
                 Mà lãng quên chữ nghĩa, chữ nhân
                 Luật nhân – quả đâu có chia phần
                 Sao chẳng nhớ mà quay về bến ngạn.

Vẫn chạy theo sa hoa, hào nhoáng
Người sang kết bạn, kẻ khó quay lưng
Tính chi li xem có lợi cho mình
Thì miệng mới cười, nói lời nhân ái.

                Kia có kẻ vung tiền mua danh sắc
                Đó đuổi theo gác tía, lầu vàng
               Thắng đối phương đắc chí huênh hoang
               Mình thất bại liền khóc than, hận oán.

Thực phẩm độc hại vẫn mang đi bán
Văn hóa suy đồi nhan nhãn khắp nơi
Game online chơi đến rã rời
Ai nhận lấy trách nhiệm này cho trẻ nhỏ.
 
             Xem mạng người như cây như cỏ
             Ma lực đồng tiền khỏa lấp lương tâm
             Phô trương nào của cải, thân danh
             Mặc bao người tả tơi, đói rách.
            
Ngẫm tự hỏi, thói đời đáng trách?
Hay đáng thương cho kẻ quên đường
Tham, sân, si điên đảo tri lương
Chợt bừng tỉnh mới biết mình lạc lối.

            Lời Phật dạy, ngẫm suy bất thối
            Vạn vật vô thường, được – mất, tụ - tan
           Luật nhân quả bất biến thế gian
           Nhân tình hỡi, hãy sống trong tỉnh thức!
Thích và chia sẻ bài này trên
   


Tags

 

Video nổi bật

Album tổng hợp