TƯỞNG NHỚ ÂN ĐỨC TỔ TIÊN

10/04/2017 10:24


TƯỞNG NHỚ ÂN ĐỨC TIỀN NHÂN


                                                                                  (Thích Phước Ngọc kính tưởng niệm)



Việt Nam muôn họ một lòng
Nhớ ngày giỗ Tổ giống dòng Rồng Tiên
Hùng Vương ân đức vô biên
Dựng xây đất nước thiêng liêng cội nguồn
Cháu con tạc dạ thâm ân
Nhớ nguồn nhớ cội,  đáp đền thủy chung.

Đền thờ, Bảo Điện trầm hương nghi ngút
Lan tỏa ân triêm công đức tiền nhân
Mồng mười tháng 3 lạy tạ nghĩa ân
Nguyện gìn giữ vun bồi non sông Tổ Tiên đã dày công xây đắp.

Con Hồng cháu Lạc muôn đời bất khuất
Noi gương người xưa chinh Bắc dẹp Nam, đánh đuổi ngoại xâm
Trải qua bao vinh nhục thăng trầm
Khắc phục hiểm nguy vẹn gìn giang sơn Tổ quốc.

Phù Đổng Thiên Vương dẹp giặc Ân đem lại thái bình về cho đất nước
Chữ Đồng Tử, An Tiêm cải tạo đầm lầy, trồng trọt khai hoang
Mẫu Âu Cơ dạy dân làm bánh, dệt vải, nuôi tằm
Trưng Nữ Vương, Triệu Ẩu phất cao cờ nữ anh hùng dũng lược

Trận Bạch Đằng, Như Nguyệt vang rền năm châu, sử sách
Bao phen khiến  Tống, Nguyên, Mông khiếp vía kinh hồn
Chìm nổi gian nan mở cõi quật cường
Đinh Lê Lý Trần gấm hoa dệt thêu sơn hà xã tắc.

Hội nghị Diên Hồng tỏ lòng dân tộc
Quốc gia lâm nguy đoàn kết trai gái trẻ già
Sâu thẳm trong tâm hồn:  TRĂM HỌ MỘT NHÀ06
Giòng gióng thiêng liêng tạc ghi ký ức.

Là con Phật khắc tâm lời Phật
Đền đáp Tứ ân, hiếu nghĩa trước, trên.
Thành kính tri ân biết cội biết nguồn
Ơn Quốc Tổ, Tiền Nhân sống muôn thuở trong  lòng dân Việt.


Thích và chia sẻ bài này trên
   


Tags

 

Video nổi bật

Album tổng hợp