CON ĐƯỜNG NHẬP THẾ

09/01/2018 10:59

CON ĐƯỜNG NHẬP THẾ

                                                                                 TK. THÍCH PHƯỚC NGỌC

Từ ngàn xưa theo thăng trầm lịch sử
Đạo Phật đi vào lòng dân tộc thật đậm sâu
Nhiều vị vua lúc chiến tranh gìn giữ non sông
Hoà bình sống tu hành đạm bạc
Đời nhà Trần đánh đại bại Nguyên Mông ba lần hiển hách
Sạch bóng giặc, Trần Nhân Tông xuất gia khai sáng dòng Thiền
Trúc Lâm Yên Tử tiếng chuông chùa vang vọng bốn phương
Tinh thần nhập thế "CƯ TRẦN LẠC ĐẠO"
Thịnh suy, vinh nhục dấn thân cùng dân tộc
Đường giác ngộ nào phải đâu từ bỏ thế gian?!
Với lòng dũng cảm vì nước vì dân
Tứ ân đền trả, ba đường cứu khổ
Cùng nhịp thở bằng con tim máu Việt
Hoà quyện dòng văn hoá Việt Nam
Sống liên hành cùng vận mệnh quê hương
Khế lý, khế cơ, từ bi, trí tuệ
Ngàn xưa cho mãi đến ngàn sau
Gương Thiền Sư Vạn Hạnh, Huyền Quang, Tuệ Trung Thượng Sĩ...
Người tu Phật can đảm, yêu đời, đủ đầy nghị lực
Để dấn thân, giáp mặt và chuyển hoá cuộc đời
      Giặc xâm lăng khoác chiến bào
Thời bình đem đạo đưa vào lòng dân
      Giúp cho quốc thái dân an
Dưỡng tu nhân cách trui rèn đạo tâm.

Nguyện cứu thế có Lý Tu Duyên; Tế Điên La Hán
Giáng thế ta bà nguyện độ chúng sanh
Đã giả điên, du hí rong chơi
Che mắt nhân thế; trộm gà, ăn chơi, rượu thịt...
Ngài khẳng định "tu tâm hơn tu tướng"
Tâm từ bi vô lượng cứu thế nhân.
    Nhập thế dũng cảm dấn thân
Vị tha, vô ngã cứu nhân độ đời.Thích và chia sẻ bài này trên
   


Tags

 

Video nổi bật

Album tổng hợp