KHÓA TU ĐẦU THU

29/09/2014 12:05

                                                                 KHÓA TU ĐẦU THU

                                                                 TK.  Thích Phước Ngọc

Người: Bóng mát thiện từ che chở
Đức bao la tế độ chúng sinh
Nguyện bước theo gót chân lành
Ân Sư dẩn dắt dấn thân độ đời

Lòng Từ Bi sen hồng thắm nở
Đèn trí tuệ thắp sáng muôn phương
Thiền Sư độ lượng bao dung
Giúp đời thống khổ thoát đường gian nan
Vì nhân sinh chẳng nàn chướng ngại
Không lùi bước dẫu gian khó nhọc nhằn.

Huệ trí, Quang trụ Pháp Vương
Xiển Dương Phật pháp ...mười phương Đạo Vàng
Ân Sư ơn trọng vô vàn
Chúng con nương ánh Từ Quang nhiệm mầu
Muôn đời ghi khắc ơn sâu
Tình Thương Sư phụ ; tiến tu đáp đền. 

Trong tiết trời đầu thu trong xanh, dịu mát... Bổn tự Phước Quang, Trung Tâm Cô Nhi Viện Phật Giáo Suối Nguồn Tình Thương cùng bao hàng Phật tử, được duyên lành đón Ngài Tiến Sĩ Thiền Sư Huệ Quang về ban Pháp trong khóa tu mùa thu Phật thất. 

Cảm được sự linh ứng của vùng đất địa linh nhân kiệt, Thiền Sư Tiến Sĩ Huệ Quang không chỉ bố thí thời Pháp quý báu mà còn mang phương tiện pháp Ba la mật trên miền quê sông nước hữu tình .

Kính gửi đến quý vị những hình ảnh ghi nhận lại sự kiện đầy ý nghĩa này:

                                                                  

Thích và chia sẻ bài này trên
   


Tags

 

Video nổi bật

Album tổng hợp