Thờ Bồ-tát, niệm Phật được không?

14/12/2013 11:56

HỎI: Tôi là Phật tử tu theo pháp môn Tịnh độ, thường niệm Phật A Di Đà. Nay có nhà riêng, chồng tôi chỉ muốn thờ duy nhất Bồ-tát Quán Thế Âm. Xin hỏi thờ Bồ-tát Quán Thế Âm nhưng vẫn niệm Phật A Di Đà được không?

(DIỄM QUỲNH, lilydiemquynh2209@gmail.com)


ĐÁP:

Bạn Diễm Quỳnh thân mến!

Khi bạn thờ phụng, lễ bái một vị Phật hay Bồ-tát thì đồng nghĩa với việc phụng thờ và quy hướng hết thảy chư Phật, Bồ-tát trong mười phương, ba đời. Do đó, nhà bạn thờ Bồ-tát Quán Thế Âm cũng có nghĩa là kính thờ hết thảy chư Phật.Mặt khác, Bồ-tát Quán Thế Âm là một trong ba vị Tây phương tam thánh, vị Đại Bồ-tát trợ thủ đắc lực cho Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh về Cực lạc. Nên mỗi lần kính lễ Bồ-tát bạn hãy quán tưởng đến Tây phương tam thánh (Phật A Di Đà, Bồ-tát Quán Thế Âm, Bồ-tát Đại Thế Chí) và cầu nguyện các Ngài chứng minh gia hộ.

Do đó, nhà bạn thờ Bồ-tát Quán Thế Âm và bạn vẫn tu tập pháp môn Niệm Phật bình thường.

Chúc bạn tinh tấn!

Theo Giác Ngộ

Thích và chia sẻ bài này trên
   


Tags

 

Video nổi bật

Album tổng hợp