TÌNH PHÁP LỮ

05/11/2013 04:08

 


TÌNH PHÁP LỮ
                                    (TK. Thích Phước Ngọc)Đến bên nhau chân thành xây dựng

Dìu dắt, sẻ chia, vượt nghịch cảnh, chướng duyên

Chung tay tưới tẩm mầm Phật tánh

Hợp sức vun bồi gốc thiện tâm

Nhắc nhau buông xả lòng vị kỷ

Giữ giới luật tu, tránh nhiễm trần.

Noi theo gương sáng Chư Tôn Đức,

Học hạnh Như Lai, nhẹ bước Thiền…!


 

Thích và chia sẻ bài này trên
   


Tags

 

Video nổi bật

Album tổng hợp