THÊM MỘT TUỔI TRÒN...

05/11/2013 04:09

 THÊM MỘT TUỔI TRÒN
                           (Thích Phước Ngọc)


Thêm một lần sinh nhật, cuối tháng hai
Tạ ơn cha mẹ tạo hình hài
Dưỡng nuôi dạy dỗ, ơn Trời biển
Con bước đường trần rất  khoan thai.

Tạ ơn Phật pháp, tạ ơn đời
Kinh kệ, Thiền môn... diệu sáng ngời
Tạ ơn Sư phụ, ơn huynh đệ,
Tín thí đàn na...ơn chẳng phai.

Thêm một tuổi đời, thêm chánh tri
Thêm một tuổi đạo, quyết kiên trì
Sống cho viên mãn đời và đạo
Góp nhặt hạnh lành cứu khổ ban vui.

Nguyện ngày đêm giới định huệ trau dồi
Tâm an lạc, Phật tri ngời sáng
Mong người người công thành quả mãn
Duyên phước lành no ấm nơi nơi
Tầng Pháp Âm vang khắp cõi đời
Hoa Giác Ngộ ngát hương vườn giải thoát…


 

 Lung linh ngọn nến lạc an
Chắp tay cầu niệm dân gian yên bình
Người người sống trọn chân tình
Dòng đời biến chuyển, Tâm mình chẳng lay.

(28.02.2013)


Thích và chia sẻ bài này trên
   


Tags

 

Video nổi bật

Album tổng hợp