Tin tức khác
#
Giới Thiệu Ấn Phẩm sắp xuất bản: "BẦN TĂNG THI TẬP" - Thích Phước Ngọc
03/11/2013 05:20
BẦN phú, bại thành có sá chi. TĂNG sĩ,nhân sinh chẳng khác gì. BẦN TĂNG cũng sống cùng nhân quả. Cũng với vô thường sánh bước đi. Cũng trong cơn lốc đời suy thịnh. Cũng sẽ rồi[...]
#
Giới thiệu tập thơ "TÌNH NGƯỜI MUÔN THUỞ" của tác giả Thích Phước Ngọc
03/11/2013 12:29
“Tình Người Muôn Thuở” với những khúc tình ca miên viễn về hai chữ TÌNH NGƯỜI. Mục đích vẫn ngõ hầu tiếp nối hoạt động quyên góp cho trung tâm cô nhi viện Phật[...]
#
Giới thiệu tập thơ "Con Đường Tôi Đi" của Tác giả Thích Phước Ngọc
11/12/2018 12:23
Không chỉ là sự mong muốn được "đàm đạo thi ca" với các vị hữu duyên, mà trên hết, còn là một trong những hoạt động từ thiện đầy thi vị của ĐĐ. Thích Phước Ngọc (Trụ[...]