Nghị quyết Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

23/07/2013 03:52

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

        Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VI (2007 - 2012), họp trong 2 ngày 09 - 10/9/2009 tại Văn Phòng 2 Trung ương Giáo hội - Thiền Viện Quảng Đức, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh để sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2009, thảo luận và thông qua chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2009 của Trung ương Giáo hội. Hội nghị dưới sự chủ trì của Hòa Thượng Chủ tịch và Quý Hòa thượng Phó Chủ Tịch Thường Trực Hội đồng Trị sự.

        Hội nghị được vinh dự đón tiếp ông Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ cùng phái đoàn và quý vị đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến tham dự và ông Bùi Hữu Dược đại diện Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đã phát biểu ý kiến với Hội nghị.

        Qua 2 ngày làm việc trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết và quyết tâm, sau khi nghe báo cáo Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2009 và chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2009 do Ban Thư ký trình bày, những ý kiến phát biểu bổ sung của đại diện các Ban, Viện Trung ương Giáo hội và đại biểu, Hội nghị đã nhất trí Quyết nghị:

        1. Thông qua báo cáo Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2009 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (đính kèm văn bản)

        2. Thông qua chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2009 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. (đính kèm văn bản)

        3. Chấp thuận đề nghị của Trưởng các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, V/v tăng nhân sự từ 47 lên 57 thành viên chính thức.

        4. Thông qua đề cuơng Đại lễ Phật giáo Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

- Giao cho Ban Thư ký phối hợp với các Ban, Viện Trung ương hoạch định chương trình tổ chức chào mừng Đại lễ Phật giáo Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội trang nghiêm, trọng thể tại các Tỉnh, Thành hội Phật giáo.

- Giao cho Văn phòng Trung ương Giáo hội, Thành hội Phật giáo Tp. Hà Nội phối hợp tổ chức thực hiện Đại lễ Phật giáo Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

        5. Có thông tư hướng dẫn lấy ngày 01/11/âl ngày Phật hoàng - Trần Nhân Tông nhập diệt làm một trong những ngày lễ lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

        6. Thông qua đề án tổ chức Hội nghị Nữ giới Phật giáo Thế giới lần thứ 11 tại Việt Nam (Tp. Hồ Chí Minh), do Phân ban đặc trách Ni giới thuộc Ban Tăng sự Trung ương trình bày, giao cho Văn phòng 2 Trung ương, Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh chỉ đạo và hỗ trợ công tác tổ chức.

        7. Thông qua Quy chế sử dụng khuôn dấu của 10 Ban, Viện Trung ương Giáo hội; Quy chế sử dụng khuôn dấu của Ban Đại diện Phật giáo Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh; Quy chế sử dụng khuôn dấu của các Tự, Viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường.

        8. Ghi nhận tất cả ý kiến phát biểu của quý Đại biểu liên quan đến các Ban, Viện, giao Ban Thư ký và Văn phòng Trung ương Giáo hội nghiên cứu, bổ sung vào chương trình hoạt động Phật sự của Giáo hội.

        9. Ghi nhận và nghiên cứu những ý kiến phát biểu của các Ủy viên Kiểm soát.

        10. Giao Ban Trùng tu tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thi công dãy nhà Đông lang Văn phòng 2 Trung ương theo đúng tiến độ, đưa vào sử dụng nhân Hội nghị thường niên kỳ 3 khóa VI Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cuối năm 2009.

        11. Nhất trí về Tài chính thu chi do Ban Kinh tế Tài chánh trình bày.

        12. Giao Ban Thư ký và Văn phòng Trung ương Giáo hội hoàn chỉnh các Văn bản có liên quan đến Hội nghị để phổ biến và thi hành; chuẩn bị các nội dung liên hệ cho Hội nghị thường niên kỳ 3 khóa VI.

        Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết này vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 10 tháng 9 năm 2009 trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ và nhất trí.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN        

CHỦ TỊCH                 

(đã ký và đóng dấu)           

Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

Thích và chia sẻ bài này trên
   


Tags

 

Video nổi bật

Album tổng hợp