Tin tức khác
#
KÍNH NGƯỠNG
23/07/2013 03:52
   Trước Phật đài thắp nén tâm hương Nguyện Từ Bi Hạnh cả soi đường Cầu gia hộ cho cháu con mai hậu Bền tâm vững chí dựng xây quê nhà!
#
HỘ NIỆM
23/07/2013 03:52
...Buông xả vạn duyên mà niệm Phật. Đài sen cực lạc thật  trong ta. Dứt trầm luân cõi ta bà. A Di Đà Phật! Rời xa não phiền.....
#
TẠ TỪ TRƯỜNG HẠ PHƯỚC QUANG
23/07/2013 03:51
Suối nguồn tình thương bao la tràn ngập Giòng nước Từ Bi mãi tươi mát ngọt lành Nuôi từng tế bào, từng cơ thể chúng sanh Trưởng dưỡng mạng mạch, tưới vun vườn Chánh Pháp         Khóa Kiết hạ đồng tu dù đã[...]
#
VỊNH HẠ LONG, KIỆT TÁC CỦA THIÊN NHIÊN
23/07/2013 03:51
 Cửa Lục, biển núi thiêng liêng Về cùng nguyện niệm linh thiêng nhiệm mầu.          Hạ Long: Rồng trụ, Rồng chầu Có tin, có nguyện, có cầu ắt linh    [...]
#
CẢM TẠ THÂM ÂN
23/07/2013 03:50
An cư không chỉ thuần túy là một truyền thống để lặp đi lặp lại cái gì của ngày xưa để lại như những truyền thống khác mà An cư còn là một Pháp tu tập rất sống động, rất cần thiết của hang đệ tử Phật nói chung, đối với hang Tăng Sĩ, người nối gót[...]
#
LỊCH SỬ PHƯỚC QUANG TỰ PHỔ THƠ
23/07/2013 03:50
PHƯỚC đức chùa thiêng lưu muôn thuở. QUANG minh Phật Pháp thịnh vạn thời. Hơn nửa thế kỷ tạo tôn. Thăng trầm sẽ mãi trường tồn xiển dương. Nêu cao Chánh Pháp soi đường. Truyền trì thế[...]
#
VIẾT CHO BẠN- NGÀY 5/6 - NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI
23/07/2013 03:49
 THINK, EAT, SAVE : Nghĩ , Ăn, Tiết kiệm    Là chủ đề ngày nay, ngày Thế Giới Môi Trường 
#
TRUNG THU DƯỚI ÁNH ĐẠO VÀNG
23/07/2013 03:49
Hội Thảo Phật Giáo Toàn Quốc tại Chùa Linh Ứng Bãi Bụt, Sơn Trà, Đà Nẳng thân thương Với đề tài: “Phật Hoá Gia Đình”, “Đạo Đức Xã[...]
#
TẾT TÂN MÃO 2011
23/07/2013 03:49
Hương Xuân Lan tỏa khắp muôn phương. Tân Mão Xuân tươi vạn nẻo đường. Mầm xanh chồi biếc hoa muôn sắc. Suối Nguồn tóc rách khúc tình thương. Chân tâm ngời sáng[...]