Tin tức khác
#
Hoằng Pháp Qua Bổn Phận Giữa Người Với Người
03/11/2013 06:15
Em ơi! Vì chúng mình, anh, em và tất cả. Từ vô thỉ vô chung mình đã có trong nhau. Kiếp nào đó mình đã từng là ruột thịt. Hiểu như thế nghe em. Hiểu để thương, để bao dung tha thứ. Thế giới an lành sẽ hiện bày trước mắt đó em.
#
Buổi nói chuyện về "Nồi Cơm Gia Đình"
03/11/2013 06:10
Có phải đó là một thứ tình, tình nhân loại, tình đồng bào, hay gần hơn là tình gia đình. Chợt nhớ về một buổi trùng phùng, gia đình sum họp. Hay là chúng ta hãy hình dung buổi họp mặt hôm nay là một buổi đoàn tụ gia đình, và hãy nói về đề tài[...]
#
Hoằng Pháp Qua Lời Thơ, Giọng Cười & Tiếng Nhạc...
03/11/2013 06:08
“Chúng sanh cần, dẫu gian lao nơi nào ta cũng tới. Đạo pháp cần, cách trở mấy cũng chẳng từ nan”
#
Hoằng Pháp Qua Con Đường Từ Thiện Trong Xu Hướng Phật Giáo Hiện Đại
03/11/2013 06:07
Nếu biết rằng trên thế giới mỗi ngày. Có trên bốn vạn trẻ lìa đời. Uống ăn không đủ suy dinh dưỡng. Thì hỏi làm sao ta an vui !!!???
#
Bố thí là sự tu tập
03/11/2013 06:06
Trên con đường tu tập, bố thí là một phương pháp thực tập rất nhiệm mầu. Ta hãy kinh nghiệm trực tiếp từ hai hành động của mình: ban cho và nắm giữ lại, cái nào sẽ mang đến cho ta khổ đau và cái nào sẽ mang lại cho ta nhiều hạnh phúc hơn?....