Trang Kỷ Lục VN: Tôn tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát lớn nhất Việt Nam

01/09/2016 11:48

Trang Kỷ Lục VN: cơ quan chủ quản TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ Lục Việt Nam Vietkings 

Quý vị lưu tâm hoan hỷ xem nội dung tại link nguồn: Tôn tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát Lớn Nhất Việt Nam

(Hình ảnh được chụp từ màn hình trang kyluc.vn) 


 

Thích và chia sẻ bài này trên
   


Tags

 

Video nổi bật

Album tổng hợp